Đối tượng giúp đỡ

Quỹ BW

334,232,300

 • Tổng số tiền: 334,232,300
 • Số tiền đã thực hiện: 343,646,473
 • Nguồn quỹ còn lại: (9,414,173)

BÁO CÁO CHI PHÍ

Fashion Star tạo ra các sản phẩm áo T- shirt chứa đựng trong đó những ý nghĩa vì một thế giới tươi đẹp hơn, sản phẩm được bán trên toàn hệ thống cửa hàng và những sản phẩm bán ra được trích 15% doanh thu nhằm để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống .

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG – CHI PHÍ CỦA BW TỪNG NĂM

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 95,684,700
 • Số tiền đã thực hiện: 17,836,000

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW : 70,434,000
 • Số tiền đã thực hiện: 77,074,146

 

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 21,640,000
 • Số tiền đã thực hiện: 17,534,200

 

 

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 14,800,000
 • Số tiền đã thực hiện: 46,752,755

 

 

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 6,320,000
 • Số tiền đã thực hiện: 24,201,472

 

CHI PHÍ THÁNG 6: Cô nhi viện Thiên Bình

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 7,740,000
 • Số tiền đã thực hiện: 25,256,700

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 39,738,950
 • Số tiền đã thực hiện: 35,785,500

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 19,828,050
 • Số tiền đã thực hiện: 42,356,200

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 11,427,600
 • Số tiền đã thực hiện: 25,697,500

 

 • Nguồn quỹ từ áo BW: 28,758,750
 • Số tiền đã thực hiện: 31,152,000