HIỆN TRẠNG VIỆT NAM:

“Tính đến tháng 9/2014, có tới 1,1 triệu trẻ em Việt Nam độ tuổi từ 5-14 tuổi chưa từng được đến trường học hoặc đã bỏ học.” Nếu không được đến trường, các em nhỏ sẽ mãi mãi sống cuộc sống cơ cực và khó khăn vì không biết chữ, không có được kiến thức.